در باره ما
TbArm.png 1BaseSar.jpg login-singup.gif بیمار جدید/
| |شفایافته ها| | بیماریها| | مقالات شفایافتگان| | برگشت به صفحه نخست |
  
بیماران ما، همه از طریق آشنائی با شفایافتگان ما، و دیدن سلامتی آنها، به سمت ما میآیند، و ما هنوز نیاز به تبلیغات پیدا نکرده ایم و تبلیغاتی هم نداریم

ما ساکن کشور هلند هستیم - واین هم تنها وبسایت رسمی مطب انترنتی « پـژوهشــکده طـب خورسـند » کاشف سیستم خوددرمانی « دنسروخ » بدن میباشد، واژه « دنسروخ » تلفظ کنید (دن 3 روخ)، به اختصار برای مجموعه فعالیت های مختلف ولی هماهنگ سلولها و ارگانهای گوناگون بدن اتلاق میشود که برای تداوم بقای انسان، شبانروز فعالیت میکنند، تا بدن را از انحرافات باز دارد، و این فعالیت ها، با ظواهر مختلف تجلی میشوند، که ممکن است در باره آن فعالیت، اشتباه تفسیر شود و باشتباه هم با آنگونه فعالیت های خوب، مبارزه شود چون این ظواهر ممکن است با درد و یا دفع چرک، و...تورم و.... باشد تفسیر های خاص خودش را دارد، تا اشتباها با آنها به مبارزه پرداخته نشود، و این علم جدید بر آن اساس پایه گرفته است، و با انچه تاکنون در ذهن ها نسشته و مسیر درمانی که تا کنون طی میشود کاملا متفاوت میباشد.
« طب خورسند » بر پایه سیستم دنسروخ بدن معتقد است که:
در همه مخلوقات جاندار عالم و از جمله انسان، یک سیستم خوددرمانی « دنسروخ » بدن، وجود دارد که در انسانها، فعلا آنطور که باید قوی و فعال نیست، و وقتی (با کنترل غذای روزانه مریض )، آنرا بیدار و فعال و پرقدرت کنیم، کارهای فوق العاده ئی در بدن صورت میدهد، و همه چیز معیوب شده شخص را، بحالت خوب اولش برمیگرداند، وقتی « دنسروخ » بیدار و فعال شد، دیگر انسان، دل نگران آنکه چه بخورد، یا چه داروئی مصرف کند، تا فلان نقص او برطرف شود را نخواهد داشت، بلکه هرکمبود و نارسائی که شخص داشته باشد، همین سیستم کشف شده جدید بدن ، برایش به بهترین شکل میسازد و بدن را بازسازی میکند
همانطور که « گاو » با اینکه گوشت نمیخورد، چون « دنسروخ » بدن او بیدار و فعال است، زور دارد، یا « فیل » با اینکه « شیر و لبنیات » نمیخورد، ولی چون « سیستم دنسروخ بدن » او بیدار است، استخوانبندی بسیار قوی دارد، و.... بدن انسان هم همین قابلیت را دارد.
و البته تا بیدار و فعال شدن «دنسروخ » بدن انسان، برخی در مسیری بسیار ناخوش آیند هم باید بگذرند و تحمل کنند، و بعضی از مسیر آسان، ( طول درمانها در بدن های افراد، با هم فرق میکنند ولی در نهایت همه را، به درمان کامل میرساند)، و در عمل هم، هرکسی با هر بیماری، که این « طب خورسند » را تجربه کرده، همه را خوشحال و راضی نموده است، و بیماریهای شناخته شده و ناشناخته و صعب العلاج و همه را درمان کرده است و حتی بازسازیها(ی بجای جراحی) هم نموده است، مهم نیست اسم بیماری شما چه باشد، همینکه خودت حس میکنی که نرمال نیستی کافی است، و با این روش، سیستم « دنسروخ » بدن، را در شما، بیدار و پرقدرت میکنیم تا همین سیستم تازه کشف شده، در بدن شما، عیب یابی کند، و بازسازیهای لازم را کند و شمارا دوباره نرمال کند، و چندین سال جوانتر از سن کنونی تان سازد
دوره درمان کامل « طب خورسند » سـه مـرحـله کلی دارد، که هر مرحله خود به چند قسمت پاکسازی و تطبیق تقسیم میشوند، که نمودار زیر خلاصه این پرسسه طب جدید را نمایان میکند
دوره واکسیناسیون غذائی
مرحله سلامت کامل
دوره دگابس هـا
4 پایان کنترل غذائی 3 2 1 دوره تطبیق سلامت کامل 0 1 2 3 4 5 6 تنظیم کنترل غذائی

« طب خورسند »، که بر مبنای « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن » کار میکند، بواسطه تحقیقات گسترده، نوعی تکامل شده، مجموعه روش ها است،وکاملا مستقل میباشد و مختص ایشان که مبتکر و کاشف آن است (و شاگردان Click ایشان

که هرکدام حدود حداقل 18 ماه نزد ایشان آموزش دیده اند و دوره اموزشی خود را با موفقیت به پایان رسانده اند است )، « طب خورسند » مراحل دهگانه درمانی خود را دارد و این ده مرحله در سه دوره کلی قرار دارد.

دوره « دگابس ها » و « دوره اوج پاکی و سلامت » و « دوره تطبیق یا دوره واکسیناسیون غذائی »

در هر مرحله بستگی به وضع بیمار، برخی خوردنیها بر او منع میشود، و برخی خوردنی ها، تاکید میگردد، تا بالاخره « دنسروخ » بدن او بیدار و قدرتمند شده، بازسازی های لازم را در بدن او انجام دهد

از آن به بعد، درمان بیماریها، یکی پس از دیگری برای متقاضی، محسوس میشود، و مکرر در گزارشات هفتگی خود، با خوشحالی از سرحالی و بازگشت جوانی و درمانها مینویسند.

توجه : بیماران مـا، از نظر زمانی، بطور متفاوت به ما اعلان میکنند که به درمان کامل رسیده اند، یعنی برخی در مرحله 4 از نمودار بالا و برخی در مرحله 2 و برخی.....

میگویند « من در همه مراحل درمان شده ام » و « گزارش سلامتی » میفرستند و از ان به بعد بطور جهشی به « مرحله تطبق » منتقل میشوند و میرسند و بسرعت به پایان درمان خود میرسند

و لذا تا پایان این مسیر حساس، باید که مریض همواره با ما و پرونده درمانی خودش درپیش ما، در تماس باشد تا مشکلات اورا بطور ریشه ئی و اساسی برطرف سازیم و به نحو صحیح به درمان دائمی و اساسی و استوار برسانیم، به عبارت دیگر تا ملاحظه سلامتی خود، دوباره و با سرعت بسمت بدغذائی که اورا مریض کرده بوده نرود، و دوره « واکسیناسیون غذائی » که برای تطبیق بدن او با غذاهای مختلف در نظر گرفته شده است را هم با دقت و حوصله طی کند.

نکته دیگر انکه طول درمانها به روش « طب خورسند » و « سیستم دنسروخ بدن » به بدحالی و صعب العلاجی بیماری و یا به ساده بودن بیماری بستگی ندارد گاهی صعب العلاج ها در « طب خورسند » خیلی سریع تر هم درمان شده اند، چون همه به حجم زیاد یا کم « سم » و « عفونت » موجود در تن و در سلولهای سطحی و عمقی شخص بستگی دارد

برای همین است که بیماران، هرچه در روشهای دیگر، « سم » و «عفونت » کمتر در تن خود جمع کنند و زودتر و مستقیما بسمت ما بیایند و جراحی نکنند و نقص عضو نشوند و زودتر بسمت ما بیایند، خیلی بهتر هم است و زودتر بدنشان تمیز میگردد و « دنسروخ » بدنشان، بیدار و فعال میشود و زودتر درمان میشوند، و از نقص عضو شدن هم در امان میشوند وزودتر هم کنترل غذائی و منع خوراکی ها، برداشته میشود

هشــدار به بیماران کاندیدای شیمی درمانی و یا جراحی و یا پیوند کلیه و یا هر بیماری ساده و خطرناک،و......قبل از انجام این کارهای خطرناک و بدون بازگشت، بخودتان شانس استفاده از « طب خورسند » و سیستم « دنسروخ » بدهید که بدون ریسک و خطری،(فقط با کنترل علمی غذای روزانه)، سلامتی واقعی را بشما باز گرداند، و از یک عمر پشیمانی ناقص شدن در روشهای دیگر و جراحی ها، در امان میشوید


برخی نگران داروخواری فعلی خود هستند که مبادا قطع شود و با مشکلی روبرو شوند، باید بدانید که ما در « طب خورسند » تاکید بر کنترل غذائی شخص داریم، دارو هاى مختلف خوردن و يا حتی پنهان از ما غذا هاى مختلف خوردن همه امكان پذير است همه بستگى دارد به به اراده خود شخص، که چند درصد توصیه هارا اجرا کند و یا پرسشنامه مريض و خواست خود مریض، ولی تماسش را قطع نکند و همه را هم در گزارشات منعکس کند تا با توجه به کم یا زیاد تمیز شدن بدنش توصیه های تکمیلی دیگر دریافت کند و همچنان در جاده سلامتی اساسی حرکتش دهیم

بالاخره سيستم خوددرمانى دنسروخ بدن كه هدف ما است در شخص بيدار و فعال شود(انهائی که توصیه های مارا دقیق اجرا کنند، البته با سرعت بیشتری و برخی دیگر طولانی تر) و رفتن به سمت درمان اساسى در او، شروع ميگردد، « دنسروخ » کم کم و یا سریع قدرت میگیرد، تا وقتى كه دنسروخ موفق شود، كه سلولهاى بدن شخص، در همه ارگانها را بازسازى و نوسازى كند، ازان به بعد همه ارگانهای بدن نرمال کار خواهند کرد، خود بدن نيازمنديهاى خود را خود تامين میكند و شخص به سلامت كامل میرسد.

بیماران ما که در سـرتاسـر شهرهای مختلف ایران و جهان پراکنده اند، و تاکنون تقریبا از تمامی کشورهای جهان مراجعه کننده داشته ایم، روزانه توصیه های از راه دور، « طب خورسند » یا « طب دنسروخ » پرفسور خورسند را، اجـرا میکنند، هــروز خبر ده ها درمان بیماریهای لاعلاج خود را، در گزارشاتشان و در پرونده های محرمانه درمانی شان، به مـا، منعکس میکنند، و برخی هم به ما اجازه میدهند به اطلاع عموم برسانیم، لذا اگر فرصت کنیم، کپی گزارشات برخی را دراینجا برای اطلاع شما هم میگذاریم، تا نمونه دیگری از کار های فوق تصور سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن، این سیستم تازه کشف شده، دستگیرتان شود.

البته برخی از شفایافتگان ما، خود گزارش پایانی از سرگذشت بیماریها و درمان خود را در مقاله ئی به عنوان « گزارش به مردم » برای وبسایت ما میفرستند

که در صفحه ویژه | « شفایافتگان » | و نیز درصفحه | « بیماریها|» | و اینک هم در زیر صفحه نخست « گزارشات روز شفایافتگان » قرار دارنـد
لطفا ملاحظه و مطالعه فرمائید و نیازمندان را از وجود چنین طب بدون ضرر و پر فایده (قبل از ناقص شدن در راههای دیگر) باخبر سازید.