- «اطـلاعــیـه » -

دوستاران وبسایت ما مکرر میپرسند موضوع فیلتر شدن وبسایت چیست و کی فیلتر برداشته میشود؟. -
ماتاکنون به این دوستان عزیز بطور انفرادی توضیح میدادیم، ولی چون اخیرا شخص اوباش شناخته شده،

که در داستانی شعبه 15 تهران هم پرونده محکومیت کلاهبرداری دارد، با همدستی و
فریب، خانمی شناخته شده، که ماهها در بیمارستان روانی تهران، بستری بوده است،

اقدام به اخلال درگروه اجتماعی طرفداران ما، در شبکه اجتماعی « تلگرام » که زیر نظر و طبق
قوانین جمهوری اسلامی تشکیل شده است، نموده، و ادمین گروه اورا اخراج کرد اما با نام دیگر دوباره وارد شد و اخیرا گستاختر عمل کرده
و اقدام به هک وبسایت ما کرد و برخی از پرونده های وبسایت را دزدیده که خوشبختانه برآنها همه کد و رمز است و نمیتواند

هیچ غلطی بکند.

و با همدستی کسی که او هم برای ما شناخته شده است، پس از هک وبسایت ما،
در صفحه اول آن با جعل و فتو شاپ، پرچم جمهوری اسلامی، را با متنی خاص قرار داده و درصدد
ایرانی هراسی و تولیدانزجار از حکومت کند.

لازم دانستیم در اینجا توضیحاتی بگذاریم و اذهان را روشن نماییم.
ما پس از اطلاع که وبسایت تندرستی ما، در ایران باز نمیشود، برای رفاه حال بازدید کنندگان علاقمند،

فورا به فیلترینگ ایران تلفن کردم تا از علت امر رسما آگاه شوم،
و اگر ایرادی در کار مااست برطرف کنیم، وقتی اعلان کردم که از هلند تلفن میزنم، گوینده گفتند پس با حاج آقا،

رئیس ما صحبت کنید.

و از حاج آقا پرسیدم که وبسایت ما فیلتر شده، ایا کسی از ما شکایتی کرده که ما نمیدانیم؟
حاج اقا خیلی صریح گفتند خیر خواهر، کسی شکایتی نکرده، بلکه ما همه وبسایت هارا فیلتر کرده ایم

تا در اداره جدید ما بنام « سامان دهی » همه با تکمیل فرمها، ثبت نام کنند و فیلتر هم بطورخودکاربرداشته میشود،
این برای امنیت بیشتر کشور لازم است و کاری به شکایت ندارد.

پرسیدیم چگونه باید ثبت نام کنیم؟ گفتند در وبسایت، فرمهائی است تکمیل کنید،
مراحل که طی شد فیلتر هم بطور خودکار برداشته میشود که اقدام کردم و بعدا هم خبر دادیم که ما در حین پرکردن فرمهای موجود در وبسایت،

متوجه شدیم که سیستم ساماندهی، شماره تلفن ما که در خارج از ایران هستیم نمی پذیرد و بطور خودکاراعلان میکند تلفن موبایل غلط است و
باید با 09 شروع شود و به همین ترتیب ادرس ما که در خارج هستیم رانمی پذیرد
و میخواهد کد پستی شبیه داخل ایران باشد.

مشکل را دوبار اعلان کردیم، و اینک منتظریم تا سیستم را مناسب وبسایتهائی چون ما که در هلند میباشیم
و طبق قوانین هلند کار میکنیم، در ایران هم بتوانیم ثبت نام کنیم،

این کل قضیه فیلتر شدن موقت وبسایت ما است.
و هیچ ربطی به این جاعلین و شیادان، و هکر کنندگان وبسایت ها، ندارد.

اخیرآ اخبار جمهوری اسلامی هشدار هم داده که مواظب هکر های کلاهبردار باشیم که وبسایت اداره ثبت و بانک ملی
را هم هک کرده اند و نیز همچنین

سپاه پاسداران نیز هشدار داد که عده ئی خرابکار که قصداشوب در منطقه را دارند، وارد وبسایت های رسمی دولت عربستان شده اند
و با جعل و فتو شاپ پرچم ایران و سپاه پاسداران ایرن،

دران وبسایتها شروع به توهین و به مقامات عربستانی کرده اند بقصد ایرانی هراسی تا منطقه را به آشوب بکشانند،
و اضافه کردند که این حرکات، هیچ ربطی به سپاه پاسداران ایران ندارد.

ما به این اقا و خانم جاعل و همدست هکراشان،
که هرسه برای ما شناخته شده هستند، هشدار میدهیم جعل کارهای خلاف بنام مقامات،

خطر جان باختنتان را هم دارد مواظب حرکات خلاف خود باشید که علاوه بر جعل پرچم ایران،
و سایر سوء استفاده های غیر قانونی و خطرناک شما، ما سند کتبی باج خواهی تورا هم هنوز در دست داریم

و انهائی که فریب ترا بخورند، باید بدانند که تو از انها برای باج خواهی خودت سوء استفاده میکنی و بازیچه این ادم پست و رزل نشوید. -

سیما -
مدیر وبسایت پژوهشی - هلند