Diyabet29.05.2015 11:31 PM
درمان شــد گـان

بـیـمـاریـهـای قـنـد

Diyabet

کتاب « درمان بیماریهای مختلف قند یا دیابت » Click
7 درمان دیابت نوع دو و فشار خون بالا
همین امروز رسید
27 May l2015 :
Mard.gif امروز این مطالب در « پرونده درمانی طب دنسروخ» ( کد پرونده d272shamsshyda )ایشان قرارگرفته است

//گزارش برای سایت // جناب دکتر خرسند و سرکار سیماخانم گرامی با سلام و ارزوی توفیق روز افزون

احتراما ضمن تشکر اززحمات و تلاش جنابعالی در خصوص درمان بیماری اینجانب (فشار خون بالا و دیابت دو ) که خدارا شکر درمان گردیدم،

بدینوسیله به سیما خانم اجازه میدهم جهت ارایه ادرس ایمیل م

gardeshgari.shams@gmil.com

و شماره تلفن م

09124856626

به سایر متقاضیان درمان با طب دنسروخ بدینوسیله موافقت خود را اعلام می نمایم

ضمنا اینجانب افراد زیادی را جهت درمان به سایت جنابعالی معرفی نموده ام ودر حال حاضر تقاضای تحصیل در ان دانشکده را دارم ودرخواست پرداخت شهریه بصورت اقساط را دارم لطفا در خصوص نحوی ثبت نام و پرداخت شهریه (بصورت اقساط ) راهنمایی و مساعدت فرمایید.

باتشکر حمید شمس _________________________

آقای حمید شمس، « شفایافته » ما، ( کد پرونده d272shamsshyda ) فشار خون بالای 16 و قند بالای 240 و سرگیچه بد و ...... داشتند ، که با سعی و کوشش دربکار بردن توصیه های « طب دنسروخ » پرفسور خورسند، موفق شدند که خودرابطور اساسی درمان کنند و اینک با گشاده روئی برای خدمت به مردم و گسترش « طب دنسروخ » ،اعلان آمادگی میکنند که تجربه خودرا به علاقمندان توضیح دهند - مبارک باشد. با تشکر از ایشان

درضمن پرفسور خورسند موافقت فرمودند شهریه تحصیل را به اقساط بپردازید.

سیما

مدیر مطب انترنتی پژوهشکده « طب دنسروخ » - هلند

قــنــد

-

بـیـمـاریـهـای قــنـد

Diyabet

NaginMonfarad1.jpg
Click
نگین 9 ســالــه کد پرونده 2123-Nagin

Mard.gif
Click
حـمیـد شــمـس کد پرونده d272shamsshyda

/Abdolla.jpg
Click
جـواد محـمـدپـور 47سـاله از سمنان کد پرونده a196javad


/Abdolla.jpg
Click
ناصر تاران 56سـاله از زنجان کد پرونده NaserTaran/37naser

-
-
-                                                                                                                                                                                                 

درمان شدگان ما از مرز صد نفر هم گذشته که بتدریج که وقت کنیم و آنها هم و اجازه دهند، خلاصه پرونده هارا به این محل هم میاوردیم          

              Click صفحـه بـیـمـاریـهـا

      Click صـفـحـه نـخـسـت