-
خلاصه خـبـر هـای برخی از شــفا یافتگان « پوست »

پـوســت / Poost

طب خورسند
سیستم خوددرمانی « دنسروخ » بدن که بیدار و پرقدرت شود، همه نارسائیهارا برطرف میکند


25 درمان اگزمای شدید چندین ساله Click -More

/ همین امروز رسید 31 ِJan l2016 :/
مقاله گزارش به مردم 31-01-2016

گــزارش بــه مــردم

مادری کارمند که سالها از بیماری اگزمای حاد در سرتاسر بدنش رنج میکشید و هرچه دوا درمانی میکرد تا با عجله و زودتر درمان شود و مانع رفتن سر کارش نگردد موفق نمیشد تا بالاخره 33 روز پیش دست کمک خواستن به روش « طب خورسند » و کشف بینظیر « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن » دراز نمود و امروز خوشحالی خودرا از درمان ناباورانه اش برای ما نوشت

گزارش رسیده از یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان که

از پرونده درمانی « آتوســا » با کد: b155atosa
درمان اگزمای شدید چندین ساله Click -More بیشتر - دنباله - Click - More
بیماری اگزما ی سراسر بدن - مـوارد دیگـر Click-More
امروز رسیده:
01-April-2015 کد پرونده : d231yalda

و ما امروز این گزارش که همراه با عکس است و از یکی
از شهرهای اراک (ایران)رسیده، برای اطلاع شما انتخاب کرده ایم.

(برای بزرگنمائی برروی عکسها کلیک کنید)


(جالب است که بدانید این مریض که برای پیداکردن راهی برای درمان خود، در انترنت سرچ میکرده، اولین بار نام ما را ازطریق سایت بیمارستان محک که مارا شارلاتان معرفی کرده، پیدا میکند!) مریض با اگزمای حاد در سرتاسر بدنش، به ما مراجعه کرده که اورا 21 سال است زجر میدهد با سوزش و خارش 24 ساعته و ماهها نتوانسته راحت بخوابد، اخیر گزارش داده که زخمها و خارشها محو شده اند و توانسته یک خواب راحت و عمیق داشته باشد - چند وقت دیگر و با رسیدن عکسهای جدید تر، گستردگی گرفتاریهای قبلی مریض و مسیر درمانش در « طب دنسروخ»، را بیشتر به اطلاع میرسانم.

از پرونده درمانی « یلـدا » با
کد پرونده : d231yaldaبیشتر - دنباله - Click - More
بر عکس کلیک کنید برای ویــدئــو صدا و تصویر

سخنان بیمار پوستی شفایافته در سیمینار بزرگ « طب خورسند » بر مبانی سیستم خوددرمانی « دنسروخ » بدن - تهران
برای دیدن عکسهای قبل و بعداز بیماری کلیک کنید بر:
Click - More - دنباله - بیشتر

    
   

____ __
___________________
-

_________________________

-

______________________________________

01.01.2015


تـمـاس - Contact


  |  


-  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   -  |   -   |   -   |   //