Nazaei - 29.05.2015 11:31 PM

بـیـمـاریـهـای نــازائــی

درمان شــد گـان
کتاب « درمان بیماریهای مختلف نازائی » Click
8
همین امروز رسید
06 Jun l2015 :
Horra.png
more- دنباله/ Clickdd459Elaheh - الاهه/


نــازائــی

image.jpg Darad.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg سرگذشت پر درد خانمی که در اصل هیچ عیبی نداشته بود، و در معالجات بیخودی، به او هزاران عیب بستند و عملا در او ساختند، و با اعصاب خراب موجبات تصادف هولناکش شدند و تا پای مرگ رساندند و عیب های نداشته اورا، کتبا و شفاها تکرار میکردند که اسناد همه در پرونده موجود است، از طریق « طب دنسروخ » و روش پرفسور خورسند، به همه باورهای واقعی و سلامت رسید

عکس یک روزه « رسـتا » (که الان ماشالله سـه ماهـه شده)نـوزاد دختر ناز خانم پروین برزگر، که با شجاعت تمام در میان هزاران مخالف دلسوزان سم پاش !، با مقاومت تحسین برانگیزی، توصیه های « طب دنسروخ » را طی کرد، و برخلاف نظر متخصصین!، نطفه را نگهداشت و بالاخره فرزند خود را سالم به دنیا آورد و اینک که بیش از سـه ماه، میگذرد هم مادر و هم فرزند صحیح و سالم و شادمان هستند، با سرسختی شجاعانه، موفق شد هم خود به آرزوی خویش برسـد و هم این روش « طب دنسروخ » مارا هم، مستندتـر کند، مبارک است.

     سـند1: گواهی پزشک فوق تخصص، و هشدار به مریض: که جان شما درخطر است، و هم شما هم نطفه خواهید مرد
     سـند2: نامه رسمی به پزشک قانونی و خطر مـرگ: که به خانم برزگر اجازه داده میشود، بواسطه خطر مرگ، نطفه خودرا سـقط کند
این نویسنده شادمان امروزی، در موقع درخواست درمان به روش « طب دنسروخ »، با پریشان حالی و نوامیدی، بیماریهایش را در پرسشنامه اش چنین . . .
. . . . . ادامه دنباله more

Click سرگذشت و تجربه خانم پروین برزگر


Click نازنین - بروجردالمیرا خانـم Clickآقای دیـویـد از کانادا Clickبزودی با خبرهائی از نزدیک با صد درمان شده بروز میرسد که فعلا در پرونده های محرمانه افراد قرار دارند

-
-
-                                                                                                                                                                                                           

Click صفحـه بـیـمـاریـهـا

Click صفحـه گزارشات تجربه کنندگان

Click صـفـحـه نـخـسـت